Cầu Cần Thơ
Cầu Cần Thơ nối liền Cần Thơ và Vĩnh Long
Bến Ninh Kiều
Tượng Bác tại bến Ninh Kiều Cần Thơ
Bờ Kè Cần Thơ