Địa chỉ: 05, Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.


ĐT:  (0710) 3821150
Fax: (0710) 3813491

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.